ÚVOD
příčiny vzniku

něco málo o rakovině

benigní a maligní nádory

jak se rakovina šíří

diagnóza

léky

biopsie

chirurgický zákrok

alternativní medicína


KONTAKT


 

Chirurgický zákrok

Tomograf.Léčení červeným argonovým laserem. Účinné chirurgické zákroky se provádějí již po mnoho let. V některých případech se včas odstraňují abnormální buňky, které by se mohly stát rakovinnými. Přitom se obvykle odstraní viditelný nádor spolu s širokým okrajem okolní normální tkáně, aby byla jistota, že byla odstraněna každá abnormální buňka. Chirurg rovněž odstraní okolní mízní uzliny. Chirurgický zákrok se používá u lokalizovaných výskytů rakoviny, stejně jako radioterapie. Některé případy rakoviny lze vyléčit pomocí radioterapie bez nutnosti chirurgického zákroku. U jiných případů lzze aplikovat radioterapii před či po chirurgickém zákroku, aby se znýšily vyhlídky na úspěšné vyléčení.

Cílem radioterapie je zničit rakovinu pomocí ozáření. Ozáření poškozuje genetický materiál rakovinných buněk, takže se nemohou dělit. Čtení RTG snímků.Naneštěstí poškozuje také normální buňky, ale díky pozoruhodné regenerační schopnosti lidského těla lze bezpečně naordinovat i velké dávky záření za předpokladu, že jsou aplikovány dostatečně pomalu. Radioterapie se provádí ve speciálních místnostech, které jsou vybaveny silnou podlahou a stropem, silnými zdmi a okny.Léčba radioterapií.Tak se zabraňuje úniku záření, aby byla zajištěna bezpečnost nemocničního personálu. Pacient leží na speciálním lůžku pod ozařovacím zařízením a samotné zařízení je namířeno přímo na nádor. Před touto terapií provede odborník na radioterapii pečlivá měření polohy nádoru, aby určil nejlepší úhel nebo kombinaci úhlů nastavení ozařovacího zařízení. Potom nemocniční personál opustí místnost ještě před spuštěním ozařovacího zařízení. Je důležité, aby pacient ležel při každém zákroku ve stejné poloze. Samotný zákrok trvá jen několik minut, je bezbolestný a obvykle se provádí ambulantním způsobem denně po dobu 5-6 týdnů.

Radioterapie má vedlejší účinky, které lze při pečlivém lékařském dohledu minimalizovat. Je rovněž vhodná ke zmírnění doprovodných symptomů rakoviny (zvláště bolesti) v těch případech, kdy vyléčení není možné. Za určitých okolností lze implantovat radioaktivní látku přímo do rakovinného nádoru.

Při implantaci radioaktivní látky do nádoru lze nádor ozářit velkou dávkou radioaktivity, přičemž okolní normální tkáň je ozářena jen velmi málo. Tato forma léčení je ideální, protože poškození normální tkáně je minimální. Naneštěstí ji v současné době lze použít pouze u přístupných nádorů, jako jsou malá ložiska rakoviny v jazyku a v ústech a u některých nádorů gynekologické povahy.
ÚVOD | příčiny vzniku | něco málo o rakovině | benigní a maligní nádory | jak se rakovina šíří | diagnóza | léky | biopsie | chirurgický zákrok | alternativní medicína | KONTAKT