ÚVOD
příčiny vzniku

něco málo o rakovině

benigní a maligní nádory

jak se rakovina šíří

diagnóza

léky

biopsie

chirurgický zákrok

alternativní medicína


KONTAKT


 

Příčiny vzniku

Kouření vážně požkozuje zdraví, proto varujeme-NEKUŘTE!K rakovině nejčastěji dochází koncem středního věku a ve stáří. Díky hygieně a moderní medicíně se lidé dožívají delšího věku což do jisté míry vysvětluje zvýšený výskyt rakoviny v západním světě.

Některé druhy rakoviny souvisejí samozřejmě se západním způsobem života. V třetím světě je výskyt rakoviny v důsledku kouření stále velmi řídký, stává se ale častějším, jak v těchto zemích dochází k průmyslovému rozvoji a stále více lidí začíná ouřit.

Nejobvyklejší formou této nemoci je rakovina plic, střev, žaludku slinivky břišní a prsou. Navzdory pokroku moderní medicíny způsobuje rakovina ročně 25% úmrtí v Anglii a ve Walesu.

U dětí a dospívající mládeže jsou nejobvyklejšími formami rakoviny leukemie, sarkomy a rakovina ledvin. Naštěstí tyto druhy rakoviny jsou vzácné a jejich léčení v posledních letech značně pokročilo.

Prapříčina rakoviny zůstává nejasná, byly však zjištěny dvě zázkladní nenormálnosti. Existují dva faktory, které činí léčení rakoviny tak obtížným. Za prvé tato nemoc nepodléhá normálním vlivům, jimiž se řídí růst buněk, a za druhé lidské tělo toleruje přítomnost rakoviny, aniž ji odmítá jako cizího vetřelce.

Je známo, že některé faktory životního prostředí, jako je znečištění chemikáliemi nebo vystavení se vlivu radiace (ozáření), mohou spustit určité druhy rakoviny. Byly však rozpoznány ještě další spouštěcí mechanismy. Například některé druhy rakoviny mohou být způsobeny viry, které napadají vnitřní genetický materiál buněk.

V jiných případech může selhat imunitní systém lidského těla. Zdá se, že se abnormální buňky v lidském těle neustále vytvářejí, ale imunitní systém je obvykle zničí. Z nějakého důvodu se někdy stane, že tento systém nepracuje tak dobře, jak by měl, čímž umožní abnormálním buňkám jejich růst. Nedávné výzkumy ukazují, že vhodná strava - zvláště strava složená z velkého množství ovoce a zeleniny - může skutečně před rakovinou ochránit. Celý mechanismus zřejmě funguje tak, že vhodná strava podporuje imunitní systém, který pak abnormální buňky dokáže rychle likvidovat.

Zdá se, že některé druhy rakoviny jsou způsobeny jedovatými chemikáliemi. Například dehet vetřený do pokožky laboratorních zvířat způsobuje rakovinu kůže. Tyto chemikálie působí jako dráždidla, která mohou změnit genetickou strukturu buňky a přeměnit ji v buňku rakovinnou. Za pomoci velkého počtu experimentů byly zjištěny chemikálie, které způsobují rakovinu u zvířat (tyto chemikálie se nazývají karcinogeny. Nejznámější z nich je tabákový kouř.

Je známo, že radiace mění genetický materiál buněk. Radiace z atomové bomby svržené v roce 1945 na Hirošimu byla příčinou mnoha případů rakoviny. Některé z nich se objevovaly i po 10-20 letech po ozáření.
ÚVOD | příčiny vzniku | něco málo o rakovině | benigní a maligní nádory | jak se rakovina šíří | diagnóza | léky | biopsie | chirurgický zákrok | alternativní medicína | KONTAKT