ÚVOD
příčiny vzniku

něco málo o rakovině

benigní a maligní nádory

jak se rakovina šíří

diagnóza

léky

biopsie

chirurgický zákrok

alternativní medicína


KONTAKT


 

Benigní a maligní nádory

Všechny nádory nejsou rakovinotvorné. I když nádorové buňky rostou svojí vlastní rychlostí, rozlišujeme je na tzv. benigní (nezhoubné),Benigní nádor. nebo maligní (zhoubné). Pozorováním benigního nádoru zjistíme, že se nijak moc neliší, vypadá skoro jako normální tkáň. Tyto nádory mají tendenci vytlačovat normální tkáň, ale nevrůstají do ní. Malé benigní nádory lékaři někdy ponechávají na místě, větší však obvykle odstraňují, zvláště pokud existují nějaké pochybnosti o správnosti diagnózy.

Buňky maligního nádoru (rakovinné) však prorůstají do okolí normální tkáně v procesu, který lze nazvat "invazí" (proniknutím). Výsledek pronikání abnormálních buněk do normální tkáně svým tvarem připomíná klepeta raka. Odtud má tato nemoc své jméno - RAKOVINA. Pokud není zastavena, šíří se těmito procesy po celém těle, až nakonec způsobí smrt.

Slovo "maligní" znamená škodlivý, zlý, zatímco "benigní" znamená neškodný. Obě slova přesně popisují, jaký bude výsledek u obou typů nadorů, pokud nebudou léčeny.

Rakovinné buňky se vyvíjejí z normálních buněk lidského těla a stčí jediná rakovinná buňka, aby začal růst nádor. Zněma z normální buňky v rakovinnou je však postupná a děje se ve větším počtu stádijí po několik let. V každém stádiju se buňka svým zhledem stále více liší od normální a stále méně se řídí pokyny normálního řídícího mechanismu lidského těla.

Rakovina se klasifikuje podle buněk, ze kterých pochází. Druhy rakoviny, které pocházejí z povrchových membrán těla, jako je kůže a břicho, se nazývají karcinomy. Druhy pocházející ze struktur skrytých hluboko uvnitř těla, jako jsou kostní chrupavky a svaly, se nazývají sarkomy.
Karcinomy jsou mnohem obvyklejší než sarkomy. Může to být způsobeno tím, že buňky povrchových membrán se musí dělit častěji, aby povrchové membrány byly stále neporušeny. Je to právě schopnost rakovinných buněk šířit se uvnitř těla, co činí tuto nemoc tak nebezpečnou. Naštěstí se toto šíření děje systematicky, kdy se rakovina šíří do okolních tkání. Tím způsobuje lokální poškození, které se později projevují jako symptomy.
ÚVOD | příčiny vzniku | něco málo o rakovině | benigní a maligní nádory | jak se rakovina šíří | diagnóza | léky | biopsie | chirurgický zákrok | alternativní medicína | KONTAKT