ÚVOD
příčiny vzniku

něco málo o rakovině

benigní a maligní nádory

jak se rakovina šíří

diagnóza

léky

biopsie

chirurgický zákrok

alternativní medicína


KONTAKT


 

Léky

Laboranka Jestliže se rakovina v těle již příliš rozšířila nebo jestliže se vyskytují její sekundární ložiska, nelze ji kompletně či účinně ozařovat. V takové situaci probíhá léčení pomocí léků připravených chemickou syntézou (chemoterapeutiky). Tento typ léčení je znám jako chemoterapie. Použité léky reagují s genetickým materiálem buněk a poškozují jej tak, že se buňky nemohou dále dělit. Tyto léky byly původně vyvinuty z yperitu (bojového plynu). Zjistilo se totiž, že vojáci zotavující se z této formy otravy mají špatný krevní obraz. Lékaři si uvědomili, že yperit ovlivnil dělení buněk v kostní dřeni, kde se vytvářejí krvinky.

Aktivní látka obsažená v yperitu byla proto vyzkoušena na pacientech trpících rakovinou, aby se otrávily rakovinné buňky. Pokus byl úspěšný. Léčení pomocí chemoterapie je v současné době značně propracováno, byly objeveny nové a účinné kombinace.

Chemoterapie se nepoužívá pouze k léčení extenzivní rakoviny, ale rovněž k léčení rakoviny krve (leukemie), jelikož se prokázalo, že účinně působí na kostní dřeň.
ÚVOD | příčiny vzniku | něco málo o rakovině | benigní a maligní nádory | jak se rakovina šíří | diagnóza | léky | biopsie | chirurgický zákrok | alternativní medicína | KONTAKT