ÚVOD
příčiny vzniku

něco málo o rakovině

benigní a maligní nádory

jak se rakovina šíří

diagnóza

léky

biopsie

chirurgický zákrok

alternativní medicína


KONTAKT


 

Biopsie

Nádor v průdušnici, který vznikl po 3 letech kouření cigaret. Biopsie je chirurgické vynětí velmi malého kousku nádoru, který se zasílá k patologickému vyšetření. Patolog na základě tohoto vyšetření určí, zda je nádor rakovinný či nikoli. Cytologickým vyšetřením se rozumí takové vyšetření, při kterém se na výskyt rakovinných buněk zkoumají tělní tekutiny, jako jsou sliny nebo hlen z děložního hrdla.

Provádí se velice důkladné klinické vyšetření, přičemž zvláštní pozornost se věnuje hlavně kontrole mízních uzlin, jenž jsou v blízkosti nádoru. Provedou se také jednoduché krevní zkoušky, kterými se testují, jak funkce jater tak i kostí. Rentgen hrudníku zjišťuje případné rozšíření rakoviny do těchto míst. Má-li lékař podezření na určitou část těla, provede se snímkování i této části.

Při vyšetřování se používají různé techniky. Při izotopovém snímkování se do těla zavede velmi malé množství radioaktivní látky a krev ji zanese do orgánu či jiné tkáně podezřelé z výskytu rakoviny. Pokud jsou příslušný orgán či tkáň zasaženy rakovinou, přijmou proto odlišné množství izotopů než zbytek zdravé tkáně. U pacienta se potom provádí snímkování speciálním zařízením, které detekuje radiaci vydávanou nemocnou tkání, a lze tak na snímku rakovinu spatřit.

Po vyšetření má lékař detailní znalost o typu rakoviny a o stádiu jejího vývoje. S použitím těchto informací rozhodne o nejúčinnějším způsobu léčení. Cílem všech způsobů léčení rakoviny je usmrtit nebo odstranit každou rakovinnou buňku v těle pacienta, což je dnes s kvalifikovaným použitím dostupných léčebných metod často možné.
ÚVOD | příčiny vzniku | něco málo o rakovině | benigní a maligní nádory | jak se rakovina šíří | diagnóza | léky | biopsie | chirurgický zákrok | alternativní medicína | KONTAKT