Drogy

 

ROZDĚLENÍ

 

NÁVYK A LÉČBA

 

NOVELA ZÁKONA

 Drogy-nadpis 

Tyto stránky jsou vytvořeny především za účelem podpory filmového projektu Řeka vzpomínek, v němž se problematika drog protežuje.

 

Novela ustanovení § 188a trestního zákona

O ŠÍŘENÍ TOXIKOMANIE

platná od 1. července 2003

 

1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

 

2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán:

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let nebo

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

 

V souvislosti s touto novelou se množí dotazy, jak Policie ČR bude postupovat, pokud se v literárním, hudebním, filmovém či jiném díle setká s pasáží, zobrazující užívání drog či nabádající k jejich užívání.

 

Novela ustanovení § 188a trestního zákona neznamená v podstatě žádnou změnu pro praktický postup policie. I podle předchozí právní úpravy, platné už od 1. 7. 1990 a novelizované 1. 7. 1998, se totiž podněty tohoto druhu musela zabývat, neboť taková jednání byla trestná podle ustanovení § 188a odst. 1 tr.z., pokud ovšem dosahovala stupně nebezpečnosti trestného činu. Novela v § 188a odst. 2 písm. b) tr.z. pouze zpřísňuje trestní postih. Policie ČR bude v každém případě postupovat podle dikce zákona s přihlédnutím k nebezpečnosti konkrétního jednání pro společnost.

 

por. Mgr. Blanka Kosinová
mluvčí Policejního prezidia

 

Zdroj: Internet
© Pavel Danko 2003