HIV infekce u těhotných žen.informace pro budoucí maminky o HIV/AIDS


Očekáváte miminko?
Těšíte se na ně?
Jistě myslíte na jeho zdraví!
Každá zodpovědná budoucí matka si přeje pro své dítě jen to nejlepší a touží mít především dítě zdravé.
Snaží se jej ochránit před možnými nemocemi, včetně infekce HIV.


Co je HIV?
HIV (anglicky Human Immunodeficiency Virus), česky virus lidského imunodeficitu, je zkratka pro virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek tzv. T-lymfocytů, které mají důležitou úlohu v imunitním systému lidského organismu. Virus se v nich množí, poškozuje jejich funkci a nakonec je i usmrcuje. Tím se počet lymfocytů snižuje, což vede až k úplné ztrátě obranyschopnosti organismua ke vzniku onemocnění AIDS.

Co je AIDS?
AIDS (anglicky Acquired ImmunoDeficiency Syndrome), česky syndrom (soubor příznaků) získaného imunodeficitu. Jedná se o konečné klinické stádium infekčního onemocnění způsobeného virem HIV, charakterizované ztrátou imunity, tedy obranyschopnosti člověka. Napadený organismus se stává vnímavým k celé řadě dalších infekcí a nádorovým onemocněním.

Kde se HIV v organismu vyskytuje?
Virus HIV se vyskytuje v lymfatických uzlinách a v tělesných tekutinách člověka, především v krvi, spermatu, poševním sekretu a v jiných tělesných tekutinách včetně mateřského mléka

.Jak se HIV přenáší?

HIV se přenáší třemi způsoby:
1. Nechráněným pohlavním stykem, jak heterosexuálním (dvou jedinců různého pohlaví) tak homosexuálním (dvou jedinců stejného pohlaví). Za velmi rizikový se považuje nechráněný styk anální (do konečníku) provozovaný jedinci stejného nebo různého pohlaví. Důvodem je, že při tomto styku dochází k drobným krvácivým poraněním jemné sliznice konečníku, který obsahuje buňky velmi citlivé k infekci HIV. Rovněž velmi rizikovýje nechráněný styk do pochvy, ale i do úst (orální sex).
2. Krevní cestou
a) injekčním užíváním drog, především při sdílení jehel a stříkaček, ale i roztoku drogy v případě, že některý z uživatelů drog je infikován virem HIV.
b) podáním infikované krve nebo přípravků z ní vyrobených. V současné době je ve vyspělých zemích (včetně ČR) tento přenos prakticky vyloučen, protože všichni dárci krve jsou vždy před každým darováním kontrolováni, zda jejich krev není infikována virem HIV.
3. Přenosem z infikované matky na dítě.
Tato možnost přenosu z matky infikované virem HIV stále existuje, avšak dnešní medicína je již schopna snížit riziko nákazy jak pro dítě, tak i nebezpečí zdravotní zátěže pro matku. Je ovšem nutné znát co nejdříve HIV stav těhotné ženy.Těhotné ženy se proto povinně vyšetřují na HIV protilátky spolu s ostatními vyšetřeními, které se běžně provádějí již při vstupní prohlídce v těhotenské poradně (podle §53 Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.).


Jak poznám, že jsem se nakazila virem HIV?

Člověk nakažený virem HIV nemusí mít dlouhou dobu žádné zdravotní potíže, cítí se naprosto „zdravý“. Jen laboratorním rozborem vzorku krve na přítomnost protilátek proti HIV lze zjistit, zda vyšetřovaná osoba je či není infikovaná. Je třeba připomenout, že protilátky proti viru HIV je možno prokázat nejdříve za 3 týdny, bezpečně až za 2-3 měsíce po infekci,tedy po posledním rizikovém chování. Provede-li se vyšetření dříve, může být eventuální „negativní“ výsledek testu nesprávnýa vyšetření je nutno opakovat za 2-3 měsíce.

Co dělat, pokud je test na HIV pozitivní?
V případě pozitivního výsledku testu na hiv se může těhotná žena rozhodnout pro donošení dítěte nebo pro umělé ukončení těhotenství. HIV pozitivita je důvodem pro ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů.V případě, že se HIV pozitivní žena rozhodne pro donošení svého dítěte, lze v současnosti snížit riziko přenosu HIV z matky na dítě. Pravděpodobnost, že HIV infikovaná matka porodí dítě rovněž infikované virem HIV,je v zemích s kvalitní péčí přibližně 26%. Je-li ale infikovaná matka včas profylakticky léčena (od třetího měsíce těhotenství) a je v dobré odborné péči, lze při odborném vedení porodu v AIDS centru, snížit toto riziko u dítěte na pouhých 6-8%, tedy přibližně na jednu třetinu.K nákaze dítěte může dojít i kojením,neboť virus HIV se nachází také v mateřském mléce. HIV pozitivním matkám se z tohoto důvodu kojení nedoporučuje.Vaše rozhodnutí záleží pouze na Vás. Nikdo nemá právo Vás nutit k umělému ukončení těhotenství, pokud jste HIV pozitivní. Sama musíte zvážit riziko, jaké plyne pro Vás a Vaše dítě.

Je nutné vědět, že


1. těhotenství sice
nezhoršuje průběh HIV infekce u matky,ale může se objevit zvýšená vnímavost k některým bakteriálním a virovým infekcím. U žen s pokročilým imunodeficitem je vhodné individuální posouzení.
2. život infikovaného dítěte
může být v některých případech spojen s těžkým strádáním. Bezpodmínečně je nutná úzká spolupráce rodičů s lékařem AIDS centra a pečlivé dodržování léčebného režimu a předepsané životosprávy dítěte.
3. byste měla zvážit,
zda máte někoho, kdo se bude o Vaše dítě starat při eventuálním zhoršení Vašeho zdravotního stavu.V současné době je aids stále nevyléčitelným onemocněním,ale vhodnou léčbou umíme podstatně oddálit dobu vzniku rozvinutého onemocnění. Obrovské úsilí, které se celosvětově věnuje vývoji účinných léků a očkovacím látkám dává naději,že v dohledné době bude možno vyléčit i AIDS. Jste-li HIV pozitivní, vyšetřující lékař Vás doporučí k podrobnému vyšetření a dalšímu sledování na některém z AIDS center.Tato AIDS centra existují v každém bývalém kraji na infekčních odděleních krajských nemocnic. Během těhotenství budete sledována a léčena v AIDS centru FN Bulovka v Praze 8,kde se seznámíte se svým porodníkem, který provede porod Vašeho dítěte císařským řezem tak, aby se na nejmenší možnou míru snížilo riziko infekce Vašeho novorozeného dítěte v průběhu porodu. Pro Vás a Vaše dítě je proto nutné, abyste tuto odbornou pomoc vyhledala co nejdříve.

Přejeme si totéž co Vy, aby Vaše dítě bylo zdravé, šťastné a dobře prospívalo.Kde konkrétně hledat pomoc?
AIDS centrum Praha  tel.: 02/66 08 26 29
Infekční klinika FN Bulovka, Budínova 2180 01 Praha 8
AIDS centrum Č. Budějovice tel.: 038/787 460
Infekční oddělení NsPB. Němcové 54370 01 České Budějovice
AIDS centrum Plzeň tel.: 019/740 22 74
Infekční klinika FN ul. E. Beneše 13305 99 Plzeň
AIDS centrum Ústí n. L.tel.: 047/568 26 33
Infekční odd. Masarykovy nemocnice 401 13 Ústí n. L.- Bukov
AIDS centrum H. Králové tel.: 049/583 22 20
Infekční klinika FN500 36 Hradec Králové
AIDS centrum Brno tel.: 05/43 19 22 76 05/43 19 22 65
Infekční klinika Jihlavská 20639 01 Brno
AIDS centrum Ostrava tel.: 038/787 460
Infekční klinika FNsPul. 17. listopadu708 52 Ostrava - Poruba
Další informace o HIV/AIDS Vám poskytne:
• národní linka pomoci HIV/AIDS (bezplatná) tel.: 0800 1 44444
• Česká společnost AIDS pomoctel.: 02/24 81 42 84 02/24 81 07 02

http://www.aids.cz/


ZDROJ:  www.szu.cz