JAk se vyhnout nákaze na vojně?

FAKTA


o HIV/AIDS
 pÓÓzor!

Informace jsou určeny Tobě, protože jsi právě v armádě a současný způsob

Tvého života může nyní častěji vést k tomu,
že se vystavuješ zvýšenému riziku pohlavně přenosných onemocnění včetně infekce HIV.

Jaké infekce a onemocnění se mohou
přenášet sexuálním stykem?

- kapavka (gonorrhoea)
-  příjice (syfilis, lues)
-  HIV infekce a onemocnění AIDS
-  virové záněty jater (infekční žloutenky typu B a C)
-  další pohlavně přenosné infekce virové, bakteriální

    a parazitární

Všemi těmito infekcemi se můžeš nakazit a můžeš je přenést na osobu kterou miluješ a na které Ti velmi záleží. Nejnebezpečnější je infekce HIV. 

Co je HIV?
HIV je virus (Human Immunodeficiency Virus), který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími nákazami. HIV napadá zejména určitou skupinu krevních buněk, takzvaných T- lymfocytů, které mají důležitou úlohu v obranném systému lidského organizmu. Virus HIV se v buňkách množí, poško-zuje jejich funkci a nakonec je usmrcuje. Jejich počet se tak neustále snižuje, což vede až k úplné ztrátě obranyschopnosti a ke vzniku onemocnění AIDS.

Co je AIDS?
AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), syndrom získaného imunodeficitu, je konečné stadium onemocnění způsobeného virem HIV, pro které je charakteristická ztráta obrany-schopnosti lidského těla. Člověk se stává vnímavým k celé řadě dalších infekcí a nádorovým onemocněním.

Kde se virus HIV vyskytuje?
Virus HIV se vyskytuje - v krvi
- v sekretech pohlavního ústrojí muže i ženy (sperma, poševní  sekret)
- a v dalších tělních tekutinách, např. v mateřském mléce

Jak se virus HIV přenáší?
- nechráněným pohlavním stykem (zejména mezi mužem a ženou a rovněž při pohlavním styku mezi muži)
- krevní cestou (hlavně společným používáním jehel a stříkaček a roztoku drogy, ale třeba i nesterilně prováděnou tetováží )
- z nakažené matky na dítě

Jak zjistím, že jsem
se virem HIV nakazil?

Jediným způsobem, jak získáš jistotu, že jsi se virem HIV nenakazil je nechat si provést test na HIV. To znamená nechat si odebrat krev u Tvého ošetřujícího lékaře nebo v některém vojenském zdravotnickém zařízení (oddělení pro nemoci kožní a pohlavní ve vojenských nemocnicích v Praze, Plzni, Brně a Olomouci) anebo v některé z hygie-nických stanic (okresních, městských, krajských), kde Ti krev obvykle rovněž vyšetří a výsledek testu obdržíš do 14 dní. Vyšetření na HIV hradí zdravotní pojšťovna. Je možné požádat i o anonymní vyšetření, které zdravotní pojšťovna nehradí.

Proč si mám nechat udělat HIV test ?
- protože získáš pocit jistoty, že v současné době nejsi nakažen virem HIV a nenakazíš nikoho jiného
- protože čím dříve zjistíš, že jsi HIV pozitivní, tím dříve a úspěšněji můžeš být léčen
- pokud jsi HIV pozitivní, musíš si uvědomit svoji odpovědnost a nešířit infekci dál (pohlavní styk, darování krve)

Co je rizikové chování?
- nechráněný pohlavní styk bez ochrany (kondomu, prezervativu) do pochvy, konečníku event. do úst s partnerem o jehož zdravotním stavu a předchozím sexuálním chování nic nevíšl časté střídání sexuálních partnerů
- sexuální praktiky bez ochrany, které způsobují poškození sliznice pohlavních orgánů anebo konečníku a následné krvácení
- injekční užívání drog společnou jehlou a stříkačkou či společným roztokem drogy

Kdy mám „jít na test“?
- když víš, že jsi se rizikově choval (příležitostný nechráněný sexuální styk, časté střídání sexuálních partnerů, injekční užívání drog, neodborné tetování a propichování kůže, tzv. „piercing“)
- když chceš navázat nový sexuální vztah

Co mám tedy dělat? Jak se mám chránit?
Ochranou před HIV je spolehlivý partner a oboustranná věrnost. Pokud nechceš být věrný, buď alespoň opatrný. Měj na mysli zásady bezpečnějšího sexu a uplatňuj je !!! Bezpečnější sex znamená sexuální styk (dopochvy, konečníku nebo úst) s ochranou (kondo-mem, prezervativem) nebo výběr méně rizikových sexuálních praktik (např. masáže). Při pochybnostech zda jsi se nenakazil některou z pohlavních nemocí vyhledej specialistu na kožní a pohlavní choroby, nech se odborně vyšetřit a požádej ho o provedení testu na HIV. Učiň tak co nejdříve, abys v případě pozitivního výsledku mohl být včas léčen a infekci dál nešířil.

Pokud bereš drogu Pokud bereš drogu injekčně, vyhledej místa (např. kontaktní protidrogová centra), kde ti použi-tou jehlu a stříkačku vymění za čistou. Pícháš-li si drogu používej jen vlastní injekční jehlu a stříkačku a svůj roztok drogy!!!
Než půjdeš na test hiv, musíš vědět, že:
Pokud se člověk nakazí HIV, začne jeho organizmus tvořit protilátky. Ty jsou zjistitelné testem nejdříve za 3 týdny, bezpečně však až za 3 měsíce, přestože se virus HIV v té době již
v organizmu vyskytuje. To znamená, že pokud si necháš test udělat dříve než za 3 měsíce po rizikovém chování, nebudeš mít jistotu, že jsi se nenakazil a měl bys si jej nechat provést po 3 měsících.

Co znamená být HIV pozitivní?
- znamená to, že člověk je virem HIV nakažen a že může nakazit i jinou osobu.
- neznamená to, že člověk má AIDS.l HIV pozitivní člověk může žít dlouhá léta a nemusí se u něj projevit známky onemoc ně ní AIDS, pokud se řídí radami odborníků a zachovává určitá pravidla, aby chránil sebe i ostatní.
- pokud se zjistí, že jsi HIV pozitivní, neztrácej hlavu! Vyhledej některé z odborných praco višť, která jsou uvedena
v tomto článku. Lidé, kteří tam pracují Ti poskytnou nejen rady, ale zajistí Ti účinnou léčbu a odbornou lékařskou péči a rovněž soustavnou podporu v této životní situaci.

Kde hledat pomoc?
- Otevřená linka Armády České republiky, Alcatel 210 255, 210 220l
- Ústřední vojenská nemocnice v Praze, oddělení kožních a pohlavních nemocí, Alcatel 203 313l
- Vojenská nemocnice Plzeň, oddělení kožních a pohlavních nemocí,  Alcatel 3400 7480 111l
- Vojenská nemocnice Brno, oddělení kožních a pohlavních nemocí, Alcatel 4118 5523l
- Vojenská nemocnice Olomouc, oddělení kožních a pohlavních nemocí, Alcatel 407 056l
- Národní linka pomoci AIDS „HELP LINE AIDS“
  tel.: 0800 1 44444 (bezplatná v celé ČR)

Krajské, městské a okresní hygienické stanice a jejich AIDS poradny
Vybrané hygienické stanice:

HS hl. m. Prahy:  

Středočeský kraj:

Ústecký kraj:

Královohradecký kraj:

Jihočeský kraj:

Plzeňský kraj:

Karlovarský kraj:

Liberecký  kraj:

Severomoravský kraj:

Pardubický  kraj:

kraj Vysočina:

Moravskoslezský kraj:

Jihomoravský kraj:

Olomoucký kraj:

Zlínský kraj:

Praha        

Praha

Ústí nad Labem

Hradec Králové

České Budějovice

Plzeň

Karlovy Vary

Liberec:

Ostrava

Pardubice

Jihlava

Ostrava

Brno

Olomouc

Zlín

02/ 24 48 29 33

02/ 24 94 55 64

047/ 277 35 60

049/ 50 58 777

038/ 548 77

019/ 732 43 25

017/333 93 61

048/525 31 39

069/ 6118 505

040/665 43 00

066/731 15 40

069/611 85 05

05/ 57 54 25 event. , 05/57 70 11l

068/541 37 20

067/721 07 46

kontakní protidrogová centra ve všech krajských městech   AIDS centra při infekčních klinikách nemocnic ve všech krajských městech Česká společnost AIDS pomoc
(pro osoby HIV infikované) tel.: 02/24 81 42 84


POHOV!

 

ZDROJ:  www.szu.cz