JAk se vyhnout nákaze ve vězení?

 

Tento článek obsahuje důležité informace o tom,
jak se chránit před infekcí HIV a onemocněním AIDS.


o HIV/AIDS

.....Jste ve výkonu trestu a tudíž i ve zvýšeném riziku infekce HIV z několika důvodů.
....Žijete v prostředí i s osobami, které se často chovaly rizikově jako inkční uživatelé drog, sexuálně promiskuitní a s tetováží provedenou často za nesterilních podmínek.


Tyto osoby často pokračují ve svém rizikovém chování i během výkonu trestu například navazují sexuální kontakty s osobami stejného pohlaví či se mohou snažit i injekčně užívat drogy, provádějí tetováž za nesterilních podmínek a tak se mohou stát zdrojem nákazy HIV a jiných nákaz přenášených pohlavní nebo krevní cestou i pro spoluvězně. Některé z jinak běžných pomůcek prevence přenosu HIV (injekční pomůcky na jedno použití) jsou ve výkonu trestu a vazby často nedostupné a tak se chování těchto osob


Jaké infekce a onemocnění se mohou přenášet sexuálním stykem a krevní cestou a jak se projevují?
HIV infekce je zprvu bez jakýchkoliv výraznějších příznakůn AIDS onemocnění je pozdní stádium infekce HIV a má příznaky různých infekčních a nádorových onemocnění, dále hubnutí, průjmy, nervové potíže a další příznakyn Kapavka - pálením a svěděním při močení
s nažloutlým výtokemn Syfilis (lues, příjice) zprvu nebolestivé vřídky na kůži nebo sliznici, zvětšené lymfatické uzliny, vyrážka na kůži, zvýšená teplota, později příznaky poškození především mozku, míchy, srdce, cév a kostín virové žloutenky (typ B,C) nažloutlá kůže a bělmo, tmavá moč, světlá stolice, nevolnost, nechutenství s následky postižení jater n další pohlavně přenosné nákazy s různými projevy od bradavic a puchýřků, po bolesti při močení, výtok a svědění. Všechny tyto infekce se u nás vyskytují, všemi se můžete nakazit a přenést je na druhou osobu a všechny jsou dobře léčitelné. I HIV/AIDS můžeme léčit, zatím však nikoliv vyléčit.


Co je HIV?
HIV je virus, který způsobuje u člověka ztrátu imunity (obranyschopnosti) před nejrůznějšími infekcemi. Virus HIV napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek takzvaných T-lymfocytů, které mají důležitou úlohu v imunitním systé-mu lidského organizmu. Virus se v nich množí, poškozuje jejich funkci a nakonec je usmrcuje. Tím se jejich počet snižuje, což vede k úplné ztrátě imunity a ke vzniku onemocnění AIDS.


Kde se virus vyskytuje?
Virus HIV se vyskytuje v krvi, sekretech pohlavního ústrojí (jak u mužů tak u žen) a v dalších tělních tekutinách, včetně mateřského mléka.


Jak se mohu virem HIV nakazit?
K přenosu nákazy dochází třemi způsoby.
1. Nechráněným pohlavním stykem (muže se ženou, muže s mužem)
2. Krevní cestou injekčním užíváním drogy (hlavně společným používáním injekčních jehel a stříkaček a roztoku drogy) eventuelně krevní transfuzí - -tento způsob přenosu je však u nás po zavedení povinného testování všech darovaných krví prakticky vyloučen
3. Z infikované matky na dítě (v době těhotenství, při porodu nebo kojením)


Jak zjistím, že jsem se nakazil/nakazila virem HIV?
Jediným způsobem, jak získat jistotu, že jste se nenakazil/nenakazila je nechat si udělat test na protilátky proti HIV !!!

Jak se to dělá?
Necháte si odebrat krev u svého vě-zeňského lékaře, který vzorek krve pošle na vyšetření do příslušné laboratoře. Výsledek testu dostanete do 14 dnů po odběru. Vyšetření v průběhu vazby je bezplatné. Výsledek vyšetření obdržíte pouze vy a vězeňský lékař.


Jak se vyhnout infekci virem hiv a onemocnění AIDS určeno osobám ve výkonu trestu. Proč si mám nechat udělat test na HIV?
Protože:

1. Získáte pocit jistoty, že v době odběru nejste nakažen virem HIV a že nenakazíte nikoho jiného.
2. čím dříve zjistíte, že jste HIV pozitivní, tím dříve a úspěšněji můžete být léčen.
3. pokud jste HIV pozitivní, musíte si uvědomit svoji odpovědnost
a nešířit infekci dál (zachování pravidel bezpečnějšího sexu, vyloučení dárcovství krve).


Kdy mám „jít na test“?
Na test HIV byste měl/měla jít tehdy, když víte, že jste se choval/chovala rizikově.


Co je rizikové chování?
1. Nechráněný pohlavní styk, t.j. bez použití kondomu s partnerem
o jehož zdravotním stavu si nejste jistý/jistá a o jehož předchozím sexuálním chování nemáte žádné informace.
2. Časté střídání sexuálních partnerů
3. Sexuální praktiky, které způsobují narušení sliznice a krvácení. Nechráněná soulož do konečníku je nejrizikovější.
4. Společné užívání injekčních jehel, stříkaček a roztoku drogy, neodborně prováděná tetováž.
Nikdy nezapomeňte na kondom!!! neužívejte drogy !!! pokud už drogy užíváte, mějte vždy nejen vlastní injekční jehlu a stříkačku na jedno použití, ale i vlastní roztok drogy!!!
Než půjdete na test musíte vědět, že: Pokud se člověk nakazí HIV, začne jeho organizmus tvořit protilátky, které test zjistí nejdříve za 3 týdny od nákazy, bezpečně až za 2 - 3 měsíce, přestože se virus v těle v té době již vyskytuje. Tedy pokud si test necháte udělat dříve, můžete dostat takzvaně falešně negativní výsledek a nebudete mít jistotu, že jste se nenakazil/nenakazila. Proto si test musíte nechat udělat znovu za 2 - 3 měsíce od posledního rizikového chování a v té době nesmíte rizikové chování opakovat.


Co znamená být HIV negativní?
Znamená to, že v těle testovaného se v okamžiku odběru krve nenacházely protilátky proti HIV. Nezapomeňte ale, že pokud jste se nechal/nechala testovat příliš brzy od posledního rizikového chování, pak nemáte jistotu, že jste opravdu HIV negativní! Nechte si test zopakovat za 2 - 3 měsíce! V té době se vyvarujte rizikového chování.

Co znamená být HIV pozitivní?

Znamená to, že v těle testovaného se nachází virus HIV. Znamená to, že může virem HIVnakazit jiného člověka. HIV pozitivní člověk může žít dlouhá léta a nemusí se u něho projevit známky onemocnění AIDS, pokud se řídí radami odborníků a zachovává určitá pravidla tak, aby chránil sebe i ostatní.


Kde hledat pomoc po propuštění?

Národní linka prevence AIDS „HELP LINE AIDS“
tel.: 0800 1 44444 bezplatné volání z celé ČR (13 - 18 hod)
Všechny městské, okresní a krajské hygienické stanice a jejich HIV/aids poradny.
Centra pro drogově závislé: K - Centrum tel.: 02/83 87 21 86 , DROP - IN tel.: 02/265 730

ZDROJ:  www.szu.cz