Chceš si být jistý sám sebou?
Nech si udělat test na HIV!

Co je HIV?
HIV (Humman Imunodeficiency Virus = virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek, takzvaných T-lymfocytů, které mají důležitou úlohu v imunitním systému lidského organismu. Virus se v nich množí, poškozuje jejich funkci a nakonec je i usmrcuje. Jejich absolutní počet se tak snižuje, což vede k úplné ztrátě imunity a ke vzniku onemocnění AIDS.

Co je AIDS?
AIDS (Acquired Immunodeficiency syndrome) znamená syndrom (soubor příznaků) získaného imunodeficitu. V podstatě se jedná o konečné stadium infekčního onemocnění způsobeného virem HIV, které vede ke ztrátě imunity, tedy obranyschopnosti člověka.Napadený organismus se stává vnímavým k celé řadě dalších infekcí a nádorovým onemocněním.

Kde se virus HIV vyskytuje?
Virus HIV se vyskytuje v krvi, v sekretech pohlavního ústrojí (sperma, vaginální sekrety) a v dalších tělních tekutinách, včetně mateřského mléka.

Jak se virem HIV člověk nakazí?
Existují 3 způsoby přenosu nákazy:

1. Nechráněným pohlavním stykem
(muž se ženou, muž s mužem, žena s ženou)

2. krevní cestouinjekčním užíváním drogy
(hlavně společným používáním jehel, injekčních stříkaček a roztoku drogy) transfuzí krve nebo krevních derivátů (dnes je prakticky vyloučeno)

3. z infikované ( nakažené ) matky na plod
(v době těhotenství, při porodu nebo kojením) 

Jak zjistím, že jsem se nakazil(a) virem HIV?!

Jediným způsobem, jak získat jistotu,
že jsem se nenakazil(a), je nechat si udělat test
na protilátky proti HIV !


Jak se to dělá?

Nechám si odebrat krev u svého ošetřujícího lékaře nebo v některé poradně nebo zdravotnickém zařízení, které vzorek pošle k vyšetření do příslušné laboratoře.Odběry krve se provádějí na všech hygienických stanicích (okresních, městských, krajských). Výsledek testu obdržím nejpozději do 14 dnů po odběru krve.

Vyšetření je hrazené zdravotní pojištovnou. Je možné požádat o vyšetření anonymní ! Pojišťovna anonymní vyšetření nehradí.


 

Proč si mám nechat test na HIV udělat?

Protože :

1) získáš pocit jistoty, že nejsi nakažen virem HIV a že nenakazíš nikoho jiného
2) čím dříve zjistíš, že jsi HIV pozitivní, tím dříve a úspěšněji můžeš být léčen
3) pokud jsi HIV pozitivní, musíš si uvědomit svoji odpovědnost a nešířit dále infekci (sex, darování krve)

 

Kdy mám "jít na test"?

Člověk by měl jít na test HIV, když :
1) ví o svém rizikovém chování (injekční užívání drog, příležitostný nechráněný pohlavní styk, časté střídání sexuálních partnerů,...)
2) chce navázat nový sexuální vztah

Co je rizikové chování ?
1) Nechráněný pohlavní styk, t. j. bez použití prezervativu (kondomu) s partnerem o jehož zdravotním stavu si nejsem  jistý(á) a o jehož předchozím sexuálním chování nemám žádné informace. Nezapomínej, že důvěra je hezká věc, ale prezervativ je bezpečnější!

2) Časté střídání sexuálních partnerů.Každý neznámý sexuální partner je rizikový! Jedinou ochranou je prezervativ!
3) Sexuální praktiky, které působí narušení sliznice a krvácení. Nechráněná soulož do konečníku je z hlediska přenosu viru HIV nejrizikovější (pro muže i pro ženu). Nikdy nezapomínej na prezervativ!
4) Injekční užívání drog. Pokud nepoužiješ vlastní injekční jehly a stříkačky na jedno použití, vystavuješ se nebezpečí nákazy HIV. Existují místa, kde Ti jehlu a stříkačku zdarma vymění (viz. seznam adres). Pokud si musíš drogu píchat, nikdy si nepůjčuj jehly ani stříkačky nebo jiné předměty, které se mohou dostat do styku s krví jiného člověka!

 

Než půjdeš na test, musíš vědět, že:
Pokud se člověk nakazí HIV, jeho organismus začne tvořit protilátky. Ty jsou zjistitelné testem nejdříve za 3 týdny od nákazy, bezpečně až za 2-3 měsíce. To znamená, že pokud si necháš test udělat dříve, nebudeš mít jistotu, že jsi se nenakazil(a). Test totiž nebude schopen zjistit HIV protilátky, přestože se virus HIV již v organismu vyskytuje. Jedná se o tzv. falešně negativní výsledek.Pokud jsi tedy přišel(a) na test příliš brzy, musíš si ho nechat udělat znovu za 2-3 měsíce!!

Co znamená být HIV negativní?
Znamená to, že v těle testovaného člověka se v okamžiku odběru krve nenacházely protilátky proti HIV. Nezapomeň ale, že pokud jsi se nechal(a) testovat příliš brzy od posledního rizikového chování, pak nemáš jistotu, že jsi opravdu HIV negativní! Nech si test zopakovat za 2-3 měsíce! Do té doby musíš používat prezervativ a pokud si pícháš drogu, tak jen vlastní jehlou a injekční stříkačkou!

Co znamená být HIV pozitivní?
Znamená to, že člověk je nakažen virem HIV.Neznamená to, že má AIDS.Znamená to však, že může virem nakazit jiného člověka.

Zjistit, že jsem HIV pozitivní je šokující a deprimující, ale rozhodně to neznamená konec života. HIV pozitivní člověk může žít dlouhá léta a nemusí se u něj projevit známky onemocnění AIDS, pokud se řídí radami odborníků a zachovává určitá pravidla tak, aby ochránil sebe i ostatní. Pokud tedy zjistíš, že jsi HIV pozitivní, neztrácej hlavu. Vyhledej některé z odborných pracovišť, která jsou uvedena v seznamu. Lidé, kteří tam pracují, Ti poskytnou nejen rady a informace, kde nalézt odbornou lékařskou péči, ale hlavně podporu v těžké životní situaci.

Stoprocentní ochranou před hiv je oboustranná věrnost.
Pokud nechcete být věrní, buďte alespoň opatrní. Používejte prezervativ!!!
Používejte jen vlastní jehlu a injekční stříkačku na jedno použití !!!

 ZDROJ:  www.szu.cz